Introduction of staff

 • Director, Tochigi Cancer Biobank Center
  Kazutaka Kikuta

 • Biobank advisory staff
  Tadashi Kondo
 • Research Secretariat and Biobank Operations
  Hiroyasu Nakatani
 • Research Secretariat and Biobank Operations
  Rina Sasaki
 • Biobank GM
  Kimiko Nakano
 • Spokes man
  Sayuri Ikeda
 • Person in charge of office work
  Yusuke Yoshida
 • Web site personnel
  Yasuhide Arakawa
 • Person in charge of financial processing
  Kazuyo Yashiro

» Return to the previous page